Utgivning I Vederhäftiga I Programförklaring I Porträttgalleri

Marknadsföring I Under tillverkning I Kontakt Länkar I Start

 

TEXTMÄSSA I NÜRNBERGHUSET 2013

Den 27 april 2013 blev en innehållsrik dag för Bokbål förlag. Två programpunkter med gatuaktivitet och föredrag stod på schemat. Även på andra platser i landet har aktivitet bedrivits i Bokbåls regi, däribland i Höör, varifrån meddelas att aktivister spridit femhundra nyproducerade flygblad. Samma flygblad spreds i Stockholm, i anslutning till Nürnberghuset, med bättre respons än vanligt.

 

Deltagarna berättar att aktiviteterna skedde i en mycket positiv anda. Vädret var fint, humöret var bra och aktiviteten förflöt utan några hinder. På plats fanns aktivister från Norge och även tillresta gäster från Ryssland, vilket flera aktivister upplevde som extra motiverande.

 

Efter lyckad gatuaktivitet blev det dags att förflytta sig för att få delta på samkväm med Johannes Nilsson, vilket var nästa programpunkt. Vid samlingsplatsen hade många nya personer tillkommit. Flera av dessa var helt nya ansikten som hade hörsammat den allmänna inbjudan som publicerats på Bokbåls hemsida.

 

Dagens föredrag blev en framgång med en entusiastisk publik som ville ställa frågor och diskutera med föredragshållarna. Innehållet i föredraget kommer att redogöras närmare i en kommande artikel. En deltagare summerar föredraget med: ”Mycket intressanta frågor uppkom under föredraget som drog ut på tiden i tre timmar på grund av det stora intresset. Lili von Wallenstein fick mycket fin respons och många i publiken inflikade värdefulla synpunkter. Det var mycket inspirerande och det hjälpte också att få kaffe och mackor i pausen.” För att sammanfatta hela dagen kortfattat säger deltagaren: ”Topphumör och problemfri aktivitet på stan, intressanta diskussioner och många nya ansikten.”

 

Till toppen

 

 

NORÉN VERSUS WALLENSTEIN

Titanernas kamp. 

 

Fotograf: Emmy Rotsman 

 

Tack till Rönnells och Rickard Johansson. 

 

Till toppen

 

UMEÅ 2013: LITTEST OCH DEBATT DERBY

”Hon har mist mycket av sin effektivitet och i det närmaste all sin ärorika glans.” Lili von Wallenstein.

 

”Frågan hur vi någonsin ska få möjlighet att dra oss ur denna uppenbart vanvettiga situation har aldrig besvarats.” Förlagsassistent Johannes Nilsson.

Äntligen! Debatt derby om Kulturkampen och den hårdnackade litterära sfären. Johannes Nilsson, Magdalena Nordin, Lili von Wallenstein.

 

Hade inte Hobbes rätt när han konstaterade: ”Föredrag utan svärdsmakt är enbart ord?” Foto: Johannes Samuelsson.

 

Publik.

 

Förlagsassistenten i främmande sammanhang.

 

Upplösning.

 

Till toppen

 

 

BLACK FRIDAY I SAMARBETE MED RÖNNELLS

Fjärde fredagen i november och traditionen vrålar: hög tid att fira Black Friday!

 

Black Friday är USA:s största rea- och shoppingdag. Kanske får vi äntligen sälja en bok!

 

Vilket förvandlingsnummer! Förlust blev vinst när det bjöds på 20 % rabatt.

 

Äntligen – nedskärning! Bokbål förlag i samarbete med Rönnells och USA.

 

Till toppen

 

PREMIÄRFEST KULTURKAMPEN PÅ HEMLIGA TRÄDGÅRDEN

Vi kämpar för en bättre, mer verklig verklighet.

 

Vi kämpar för orättvisor och våld.

 

Vi kämpar för en bättre företagsmiljö i Sverige.

 

Till toppen

 

ANTIKVARISK BOKMÄSSA, FREDSGATAN

Antikvarisk kompetens.

 

Resursutveckling och expansion.

 

Bokbål möter morgondagens krav redan idag.

 

Till toppen

 

TEXTMÄSSAN 2012

Vanitas vanitatum omnia vanitas.

 

Quos deus vult perdere prius dementat.

 

Odi profanum vulgus et arceo.

 

Varium et mutabile semper femina.

 

Oderint, dum metuant.

 

Omnes eodem cogimur.

 

Omnes una manet nox.

 

Till toppen

 

LITTFEST, UMEÅ 2012

Den som är allas vän är ingens.

 

Livet är en affär som inte täcker omkostnaderna.

 

Det är med välstånd som med havsvatten: ju mer vi dricker desto törstigare blir vi. Likadant är det med ryktbarhet.

 

Berömmelse och ungdom på en gång – det är för mycket för en dödlig!

 

Blygsamhet hos medelmåttorna är enbart ärlighet, hos de stora talangerna är den hyckleri.

 

 

Till toppen

 

MAGDALENA NORDIN INTERVJUAR LILI VON WALLENSTEIN

Samtal om Kulturkamp

Magdalena Nordin med assistent förbereder inför det stora frågesamtalet.

 

Myggor fästs, ljus och håruppsättningar kontrolleras.

 

Äntligen var inspelningen igång. Många närgångna frågor ställdes.

 

Att leva är att lida! Efter frågestunden ville många fortsätta samtalet med denna intressanta författare.

 

 

Till toppen

 

KRIG OCH FRED: KULTURKAMP OCH RELEASEFEST

Övergiven allt hopp, i som här inträden. 

 

Kulturfolk och barbarer förbereder sig för strid.

 

Nya gränser dras. Kampen fortgår. Dåliga tider för fria andar.

 

Ur vapenskrammel och muller stiger en profetisk och klar stämma.

 

Strax därpå hörs en ung kvinnas skratt: ”Vi har segrat.”

 

”Ledaren skall vara ledare!” Efter den stora segern blev allt suddigt. Vad stred vi för?

 

 

Till toppen

 

 

BOKBÅL, OEI, INDEX, LOGISTIK, ESTETIK

Bokbål förlag på Index

Med anledning av förlagets medverkan i en  populär tidskrift bjöds tillfälle att närmare presentera vår affärsidé.

 

Bokbål förlag är en decentraliserad koncern med många företag, aktivt på många marknader.

 

Vi ägnar oss i huvudsak åt bokproduktion.

 

Företaget attraherar branschens bästa medarbetare.

 

Denna kväll fanns universalgeniet Jim Thorell vid förläggare Lili von Wallensteins sida.

 

De talade om logistik.

 

Logistik är alltså en vedertagen vetenskap som studerar svårigheter i samband med materialflöde inom företag eller organisationer. Huvudsyftet är att åstadkomma metoder för att rätt material ska finnas på rätt plats vid rätt tillfälle.

 

Bokbål förlag verkar i en anda präglad av låga kostnader, hög service, snabb respons, nöjda kunder och ett litet kapitalbehov.

 

Vad återstår att säga? Jo: lär av segrarna, men ännu mer av misstagen, av felgreppen, av nederlagen. Detta är logistikens ordning. Detta är den slutgiltiga segern.

Tack till Emma K. för bilder.

 

Till toppen

 

 

PUMPEN ÄR HJÄRTAT I DIN PROCESS: HYDRAULIKFÖRELÄSNING, LITTFEST, UMEÅ 2011

Bokbål förlag

Bokbål förlag är ett företag i stark förändring. Det gångna året har inneburit hårda prövningar för oss.

 

Bokbål förlag Littfest

Finanskrisen påverkade vårt arbete, men vi lyckades i en mycket besvärlig marknadssituation anpassa oss till den verklighet som gäller inom bokbranschen.

 

Bokbål förlag littfest

Vi tar till oss idéer från andra branscher och försöker sedan realisera dem utifrån de förutsättningar som finns. Det är de komplicerade projekten som lockar. Vi gillar utmaningar, att ligga steget före våra konkurrenter.

 

Bokbål förlag littfest

Vi påstår inte att vi är samma genier som Leonardo, bara nästan. En likhet vi har med Leonardo är att vi tänker i nya banor. Och vi tycker inte att vi skryter när vi säger att våra hydrauliska blocksystem är genialiska.

 

Bokbål förlag Littfest

Vi kommer fortfarande att vara ett av de ledande bokförlagen, men vi ska också erbjuda våra kunder fler tjänster som gör att vi kan ta ett mer heltäckande ansvar för produktionen.

 

Bokbål förlag littfest

Bokbål förlag är vårt löfte och vår strävan att erbjuda service, produktkvalitet, prestanda och expertkunskap på en hittills oöverträffad nivå. Baserat på unik spetskunskap är vi det ledande bokförlaget, en position vi tänker behålla genom att arbeta konsekvent och kontinuerligt med att ge dig det bästa.

 

 

Till toppen

 

TEXTMÄSSAN 2011

Bokbål förlag

Förläggare Lili von Wallenstein: ”Istället för att ordna kunskap på led, i en klar, logisk ordningsföljd, erbjuder Bokbål förlag kaskader av tecken som står i mer eller mindre slumpartad förbindelse med varandra.”

 

Bokbål förlag praktik

Företagets duktiga assistenter och praktikanter.

 

Bokbål förlag Eva Braun

”Förlaget består i en ändlös kamp mellan en massa halvsanningar, listiga utelämnanden och konkurrerande berättelser som kan uppväga varandra men aldrig skapa fullt samförstånd.” Här årets storsäljare: en roman om Eva Brauns liv och giv.

 

Till toppen

 

BOKBÅL IN EXTENSO, FREDSGATAN 12

Bokbålinextenso

Vernissagekort.

 

Bokbal in extenso

Utställning.

 

Bokbål in extenso

Utställning.

 

Bokbål in extenso

Utställning.

 

Bokbål in extenso

Folk som tittar på utställning.

 

Bokbål in extenso

Antik- och kuriosakabinettet.

 

Bokbål in extenso

Antik- och kuriosakabinettet: detalj.

 

Bokbål in extenso

Den rojalistiska avdelningen.

 

Bokbål in extenso

Detaljstudie, den rojalistiska avdelningen.

 

Bokbål in extenso

De refuserades salong: samling av inskickade men ej utgivna manuskript.

 

Bokbål in extenso

Är mitt manus med, månne?

 

 

Till toppen

 

RELEASEFEST FÖR ETT DJÄVLA LIV, DETROIT, STOCKHOLM

Bokbål förlag Ett djävla liv

Ett djävla liv är en sprucken och drucken sång om en depraverad ynglings kamp med sig själv, en kamp för att övervinna livet, ruset och kärleken – för att bli fri fråm demoralisering och leda.

 

Bokbål förlag Ett djävla liv

Ett djävla liv utgör en generationshistoria som kommer att få en given plats bland de stora svenska samtidsskildringarna.

 

Bokbål förlag Ett djävla liv

Räknar Gud människornas dagar eller deras nätter?

 

Bokbål förlag Ett djävla liv

Uppträdde gjorde Totenpaahle och misuii med Stig Larsson. 

 

Bokbål förlag Ett djävla liv

Du försökte att inte förlora, men allt du behövde göra var att vinna.

 

Till toppen

 

 

BOKMÄSSAN 2010

 

 

 

 

 

Till toppen

 

 

EN NORDISK POSTKRÖNIKA PÅ KALMAR KONSTMUSEUM I UTSTÄLLNINGEN SVENSK KONCEPTKONST

 

 

 

 

Till toppen

 

BANKETT FÖR BOKBÅL FÖRLAGS KUNGABOK SWEDEN IN THE TIME

Sweden in the time bokbål förlag

Mitt kungarike för en – ja, för vad? Det kan redan inledningsvis konstateras att denna bok har sammanställts i syfte att erbjuda en annan historia – eller, ett antal andra skildringar, framställningar, utsagor, bilder och betraktelser – rörande det bernadottska kungahus som varit vårt sedan 1818.

 

Sweden in the time bokbål förlag

Den nuvarande kungen, Carl XVI Gustaf, svor 1973 sin kungaed i enlighet med 1809 års regeringsform, vilken förklarade att kungen var regeringens nominelle chef.

 

Sweden in the time bokbål förlag

Detta innebar att kungen var ordförande då regeringen möttes i konselj och fattade formella regeringsbeslut.

 

Sweden in the time Bokbål förlag

Kungen undertecknade därtill allehanda nya lagar och statshandlingar av mer betydelsefull karaktär.

 

Sweden in the time Bokbål förlag

Han var likaså högste befälhavare över försvarsmakten.

 

Sweden in the time Bokbål förlag

Iförd amiralsuniform behängd med allehanda svenska ordnar öppnade han sin första riksdag och höll sitt första trontal enligt den gamla formen.

 

Sweden in the time Bokbål förlag

Två år senare begåvades Sverige med en ny författning.

 

Sweden in the time Bokbål förlag

Denna inleds som bekant med orden ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”.

 

Sweden in the time Bokbål förlag

Det var även en inledning till en reducering av den kungliga makten.

 

Sweden in the time Bokbål förlag

I och med denna reducering av den samlade makten banades mark för andra former av överhet.

 

Sweden in the time Bokbål förlag

Tiderna förändras och vi med dem.

 

Sweden in the time

Skådespelet är slut – applådera.

 

 

 

Till toppen

 

TEXTMÄSSAN 2010

Textmässan 2010 Bokbål förlag

Den stolta staden åt soldater lämnas – tumultet nalkas, dolt bak dödens led.

 

Textmässan 2010 Bokbål förlag

Ett fasans blodbad stundar, segrarn hämnas och folket för en bok skall slaktas ned.

 

Textmässan 2010 Bokbål förlag

Jag är så smart att jag ibland inte förstår ett enda ord av vad jag säger.

 

Textmässan 2010 Bokbål förlag

Det är kärleken, inte tysk filosofi, som förklarar vår värld.

 

Textmässan 2010 Bokbål förlag

Världen är en teaterscen, men pjäsen har en dålig rollbesättning.

 

 

Till toppen

 

FEST FÖR RÖTT BLOD VIT FÅROST

Rött blod vit fårost Bokbål förlag

Amelie – förlagets receptionist som dessutom står bakom de fullödiga och rikligt förekommande illustrationerna i Rött blod vit fårost.

 

Rött blod vit fårost Bokbål förlag

Bokobjektet (tillverkat i tio unika exemplar) röjde omedelbart påtagliga publika framgångar.

 

Rött blod vit fårost Bokbål förlag

Intellektuell duell och köpglädje var kvällens ledord.

 

Rött blod vit fårost Bokbål förlag

Publik kom, såg och sensibiliserades –

 

Rött blod vit fårost

– medan Linus framförde en konsert. Bokbål förlag tackar verkets och kvällens alla deltagare!

 

Till toppen

 

 

LITTFEST, UMEÅ 2010

Bokbål förlag Littfest

Det går att växa även i en tuff marknad. Är det konjunkturnedgång så får man försöka att inte ta det som självklart att detta leder till reducerad försäljning och minskad popularitet.

 

Bokbål förlag Littfest

Som alltid bedrivs vårt arbete inte enbart på den ekonomiska och litterära arenan, utan även på den ideologiska. Superentreprenörerna gav tips och föredragets framgång var förvisso obestridligt! 

 

Bokbål förlag Littfest

Att arbeta i förlagsvärlden är inget hedersuppdrag. Det är istället fråga om hårt arbete och petimäterberäkningar. Bokbål förlag spås under kommande kvartal ta mark från övriga aktörer i den litterära branschen.

 

Bokbål förlag Littfest

Från ledningshåll måste man våga släppa fram och pröva nya idéer, men också markera att det inte är någon fara om de inte håller hela vägen.

 

 

Till toppen

 

TEXTIVAL I GÖTEBORG 2010

Bokbål förlag textival

”I brännen papper, men Bokbåls ord förbrinner icke.” På grund av affärsrelaterade förhinder kunde Bokbål förlags överhuvuden ej närvara vid 2010 års Textival. Således skeppades en allena kartong till Göteborg.

 

Bokbål förlag Textival

Förlagets skändliga skrifter salufördes i vanlig ordning på ett utmanande vis.

 

Bokbål förlag Textival

Bokbål förlag – en internationell bildningsanstalt. (Det är en oskön tid vi lever i, men den är gruvligt nyttig! Låtom oss icke överskatta verkningarna av vårt arbete, så att våra barn icke bli lika desillusionerade och trötta som vi.)

 

Bokbål förlag Textival

Kulturarbetets överskattning – med dessa ord skänker vi vårt innerliga och uppriktiga tack och välkomnande till Jim Torell, förlagets (nyligen anställde) utesäljare, representant och områdesansvariga i Göteborg.

 

 

Till toppen

 

”ESTHÄTIK UND LOGISTIK”, NYA PERSPEKTIV, VÄSTERÅS KONSTMUSEUM

Bokbål förlag logistik

Förlagets ekonomi hade blivit alltmer kringskuren. Den konstnärliga friheten tog förmodligen skada av evighetslånga nätter av finansiellt relaterad ångest och övriga plågor. Vad gör då en försigkommen förläggare? Hon får en lidnersk knäpp. Hon förstår att för att lyckas i den litterära sfären kräves ekonomi, tid och förfinad logistik. Hon vänder sig villrådigt till andra företagare. Hon lockas av nätverkandets värld. Hon deltar i konferenser.

 

Bokbål förlag logistik

”Hej, godkväll, välkomna. Inledningsvis önskar vi tacka Nya perspektiv och Västerås Konstmuseum som haft vänligheten att bjuda in oss. Ikväll skall vi tala om de förnyade strategier som förlagsbranschen måste begagna i ett allt mer hårdnande kulturellt klimat.”

 

Bokbål förlag logistik

”Jag ber om överseende med att vi på detta sätt frammanar den värld av ställningstaganden som präglar litteraturen, logistiken, estetiken. Jag vill gärna hålla mig till det som förefaller mig väsentligt, det vill säga de implicita och explicita grundprinciperna, och har därför inte använt hela den arsenal av referenser och citat som kunde ha givit en verklig tyngd åt vår argumentation.”

 

Bokbål förlag logistik

”Vi har ikväll framställt en berättelse i vilken bokbranschens samtid speglas. Denna samtid kan sägas vara en tillvaro i vilken det (som vanligt!) handlar om att äta eller ätas, om en tillvaro vars viktigaste kriterium är ’nå ut!’ och där även de simplaste av sysslor (till exempel logistik) förädlas och förhöjs till – estetik. Trots att denna genomesteticerade tillvaro kan tyckas illusions- och tröstlös, handlar Esthätik und Logistik främst om att fylla det meningslösa med mening. TACK!”

 

 

Till toppen

 

DEBUTANTFEST, NOVEMBER 2009

Bokbål förlag

Kära åhörare, kära medarbetare, kära kunder och klienter. När vi planerade denna fest var temat ”debutant”.

 

Bokbål förlag

I sinom tid insåg jag, i egenskap av förläggare, att det egentliga ämnet för vår sammankomst var och är: ”desperation”.

 

Bokbål förlag

Varför då detta och varför då nu? Jo. Förlaget (och även undertecknad) börjar uppnå en aktningsvärd ålder. I snart fem år har vi gett ut högkvalitativ litteratur. Vi har skapat söner, ättlingar och värdiga efterträdare.

 

Bokbål förlag

Vi har för den svenska marknaden introducerat extraordinära författare såsom Matz Båål.

 

Bokbål förlag

Vi har klippt, klistrat, bundit, skurit tills händer och hjärtan har spillt blod. Vi har tvistat, diskuterat, enats och fortsatt med vårt egentliga och främsta värv: att publicera kvalitetslitteratur.

 

Bokbål förlag

Vi har sålt många böcker men i samma ögonblick sålde vi också våra själar.

 

Bokbål förlag

Och – det säger sig självt – emellanåt frågar man sig: var det verkligen värt det?

 

Bokbål förlag

Svaret? Ja. Emellanåt är det sannerligen värt det.

 

Bokbål förlag

När man håller den färdiga produkten i sina händer, när själva slutresultatet är ett sakförhållande, när ens medarbetare lovordar ens insatser – det vill jag lova, den känslan är oslagbar!

 

Bokbål förlag

”Vi har, under de fem år vi har varit verksamma som publicister och skriftställare, velat verka för en litteraturens mångfaldighet och expanderbarhet. Vi har strävat efter att utvidga textens (och vår egen) vardag och verklighet en aning – kanske kan vi konstatera att vi har lyckats enbart genom att kasta ett förgråtet getöga på våra senaste alster.”

 

Bokbål förlag

”Fama var i gammalromersk diktning en symbolisk gestalt som förkroppsligade det okontrollerbara ryktet eller en människas (företrädesvis dåliga) anseende. Enligt Ovidius var hon en budbärerska i vars berättelser sanning och lögn inte kunde hållas i sär. Virgilius beskrev Fama som en skräckinjagande varelse med många oavbrutet pladdrande käftar och tungor. I bildkonsten framställs hon med vingar, vilka svarar för snabb ryktesspridning, och med en basun, med vars hjälp hon utbasunerar sant och falskt om vartannat.

 

Bokbål förlag

”Sådant ska deras tal vara: ett antal oavbrutet pladdrande käftar och tungor, för alltid först eller – så sent ute att de ändå förblir först och störst, skräckinjagande i vissheten om att vad de utbasunerar är sant och falskt om vartannat, i skön förblandning och förvirring. Bokbål förlag har förvisso förstört litteraturen, de har bränt och rådbråkat den – med övertygelsen om att enbart i det förgångnas lågor och aska kan det nya uppstå.”

 

bokbål förlag

Bokbål förlag kommer för alltid att förbli det litterära Sveriges eviga debutanter och dilettanter!

 

Bokbål förlag

För Sverige i tiden – Bokbål! Dessa ord uttalar jag med stolthet och eftertryck.

 

Till toppen

 

 

BOKMÄSSAN, GÖTEBORG 2009

Bokmässan göteborg Bokbål förlag

De pseudobehov som den moderna konsumtionen påtvingar kan helt visst inte stå i motsats till något autentiskt behov eller begär som självt är format av samhället och dess historia.

 

Bokmässan Göteborg Bokbål förlag

I de samhällen där det moderna produktionssättet härskar, ter sig allt liv som en oerhörd anhopning av böcker. Allt som tidigare upplevdes direkt har fjärmats till återgivning.

 

Bokmässan göteborg Bokbål förlag

I kulturen pågår spaning efter den enhet som flytt. I detta sökande efter enhet är kulturen, som avskilt område, tvungen att förneka sig själv.

 

Bokmässan göteborg Bokbål förlag

Kändisen – som här representerar den levande (den verkligt levande) människan – utgör ett koncentrat av denna banalitet genom att i sig samla bilden av en möjlig roll.

 

Bokmässan göteborg Bokbål förlag

Under det ekonomiska överflödet framträder tydligt det samhälleliga arbetets samlade resultat och underställer all verklighet det sken som numera är en produkt av det.

 

Bokmässan göteborg Bokbål förlag

Varje enskild vara kämpar för sig, kan inte erkänna de övriga utan tränger sig på överallt som om den vore den enda.

 

Bokmässan göteborg Bokbål förlag

När den konst som blivit oberoende återger sin värld med grälla färger, har ett moment av liv blivit gammalt och låter sig inte föryngras av grälla färger. Det låter sig bara uppväckas i minnet. Konstens storslagenhet framträder först i livets förfall.

 

Bokmässan göteborg Bokbål förlag

Den på en gång närvarande och frånvarande värld som Bokmässan uppenbarar är varuvärlden, som härskar över allt som upplevs. Så visas varuvärlden upp som den är, ty dess gång är identisk med att människor fjärmas från varandra och från allt resultat av sitt arbete.

 

Bokmässan göteborg Bokbål förlag

Men överflödsvaran bryter ändå helt med de samhälleliga behovens organiska utveckling. Dess mekaniska ackumulation släpper lös en obegränsad förkonstling inför vilken det levande begäret står avväpnat.

 

Bokmässan göteborg Bokbål förlag

Allas lika rätt till denna världens goda och glädjeämnen, förstörelsen av varje myndighet, förnekandet av alla moraliska hämningar – där har vi (om man går till botten med saken) den verkliga innebörden hos Bokmässan 2009 och programmet för den fruktansvärda sammanslutning som utgjorde delar av dess armé.

Till toppen

 

 

HUVUDETS CONTAINER, FYLKINGEN

 

Bokbål förlag

von Wallenstein (litterär gycklare, libertin) och Isak Hall (logistiker, versverkare).

 

Bokbål förlag

Den människa som inte äger någon annan egendom än sin arbetskraft måste i alla samhällen och i alla kulturer vara slav åt de andra människor som gjort de faktiska arbetsvillkoren till sin egendom.

 

Bokbål förlag

Lili von Wallenstein (upprorsförläggare, nihilist, icke-logistiker), Isak Hall (expedit, exorcist) och ännu en saklig spekulant.

 

Bokbål förlag

Här finns också en del att säga om ekonomiska strukturer – vi lämnar emellertid här den saken.

 

Bokbål förlag

Kämpa, vara i underläge, kämpa vidare, underläge, ny kamp och så vidare fram till slutsegern – det är litteraturens logik, säger de gamle. Genom kampen för kampen, av segrarna, men ännu mer av misstagen, av felgreppen, av nederlagen. Det är Bokbåls lag.

 

Till toppen

 

BOKBÅL HOS HEDENGRENS!

Hedengrens bokhande Bokbål förlag

På Hedengrens i Sturegallerian i Stockholm kunde under sommaren diverse bokbålspropaganda injiceras och inspirera.

 

Hedengrens bokhandel Bokbål förlag

I ett för ändamålet avsett glasskåp stod rariteterna uppradade.

 

Hedengrens bokhandel Bokbål förlag

Se! En vägg pryddes av förlagets unika och uppeldande utgivning.

Till toppen

 

ESTHÄTIK UND LOGISTIK

Bokbål förlag logistik

Bokbål förlag höll häromsistens en föreläsning på Clarion Hotel, Stockholm. Föreläsningen var en del av performancekonferensen Aktualiteter, och förlaget valde denna kväll att tala om ämnen som företaget är väl förtroget med – nämligen Esthätik und Logistik.

 

Bokbål förlag logistik

Det bildbaserade anförandet kretsade kring viktiga, väsentliga och aktuella teman som estetik, logistik och kulturpolitik. Naturligtvis var kvällen även ett väl valt tillfälle att förmedla en del mönstergill, subversiv marknadsföring. 

 

Bokbål förlag logistik

Sådärja!

Till toppen

 

 

RELEASEFEST SENT ITEMS

Oscar Guermouche Bokbål förlag

Oscar Guermouche bjöd på författaruppläsning. 

 

Sent items Bokbål förlag

Publiken bjöd i sin tur på största uppmärksamhet och vakenhet. 

 

Oscar Guermouche Bokbål förlag

Författaren hann med en del mailkorrespondens under kvällen.

 

Sent items Bokbål förlag

De förlagsförordnade höll ett tal där tacksamhet, glädje och ett visst mått av framtidsoptimism uttrycktes.

 

Sent items Bokbål förlag

”Bokbål är (och detta säger vi med största emfas och allvar) helt enkelt det främsta svenska kvalitetsförlaget!” Finn, Oscar, Viktor och Täcket.

 

Sara-vide Bokbål förlag

”Bokbål är definitivt ett viktigt förlag. Man skulle kunna säga att de är ett spjutspetsföretag och detta ur både folkbildande och forskningsmässiga aspekter.” Sara-Vide och Simon. 

 

Sent items Bokbål förlag

”Ridentem dicere verum quid vetat? Bokbål är bäst!” Erik och Grant.

 

Sent items Bokbål förlag

”Bokbål har fortfarande mitt fulla förtroende och stöd.” Karl.

 

Sent items Bokbål förlag

”Varför inte upprepa det uppenbara? Bokbål är bäst!” Isak och Johan.

Till toppen

 

TEXMÄSSAN 2009

Lili von Wallenstein Bokbål förlag

På Textmässan demonstrerades förlagets recentaste alster.

 

Textmässan 2009 Bokbål förlag

Jämsides ådagalades gamla såväl som nya laster.

 

Isak Hall Bokbål förlag

Kontakter knöts, handslag och ryggdunkar (reella men även symboliska sådana) utbyttes.

 

Kokbok Bokbål förlag

Kokboken och övriga böcker rönte, som vanligt, största aktning och föranledde ett och annat vördsamt leende.

Textmässan 2009 Bokbål förlag

Vi underkastade oss beredvilligt kamerans och namnkunnighetens förföriska blixtar.

 

Bokbål förlag

Trots obestridlig framgång och pekuniära erövringar insåg vi snart att allt ändå bara är fåfängligheters fåfänglighet.

Till toppen

 

RELEASEFEST FÖR DAN PARKS SIEG,
KONSTFACK, MARS 2009

 

Dan Park Sieg Bokbål förlag

Releasefesten för Dan Parks Sieg dokumenterades av både en dokumentärfilmare och en fotograf. Här dokumentärfilmare.

 

Bokbål förlag

Lili von Wallenstein fick ikväll finna sig i att stå i skuggan då Magdalena Nordin höll tal…

 

Bokbål förlag

…men snart enades de tre förlagsdelegaterna i ett gemensamt jubelrop för den nya boken. 

 

Dan Park Bokbål förlag

Bland diverse Umeåbor i förskingringen synes här dokumentärfilmaren och Dan Park själv.

 

Isak Hall Bokbål förlag

Dagen var dityrambisk och i barsektionen var konsumtionen hänförande.

 

Dan Park Bokbål förlag

Här kan det vara på sin plats att närmare beskåda plakatprovokatören Dan Park…

 

Dan Park vinkelslip Bokbål förlag

…som senare under kvällen kom att hålla en bejublad och begabbande vinkelslipskonsert.

 

Vinkelslipskonsert Bokbål förlag

Till toppen

 

DAGBOK FRÅN LITTFEST, UMEÅ, FEBRUARI 2009

Lili von Wallenstein Bokbål förlag

Dagbok från Littfest är en ensam kvinnas försök att förstå ett mörkt förflutet – ett försök att hitta fram till en bräcklig sanning. På kvällarna innan jag somnar kommer det tårar i ögonen.

 

Bokbål förlag

Ännu för bara några timmar sedan, efter den sista lunchen, visste vi inte om vi efter flera år tillsammans i härskarställning, gemensamma triumfer och ömsesidig antipati sågs för sista gången.

 

Bokbål förlag

Hade jag utan de erfarenheter och insikter jag vann under de där timmarna i Umeå någonsin lärt mig att litterär storhet är mindre än en blygsam gest av mänsklighet, att all vitter ära vi drömde om inte är värd lika mycket som rättfram godhjärtenhet? Hur egendomligt förskjuts inte perspektiven!

 

Littfest Bokbål förlag

Hon såg sig själv i världshistoriska sammanhang. Även vi såg henne där.

 

littfest Bokbål förlag

Med all den närhet som det påtvingade samlivet drar med sig har vi hittills lämnat den privata sfären utanför. Av princip är familjelivet inget samtalsämne. Ett simpelt försök att bevara en rest av distans.

 

Lili von Wallenstein Bokbål förlag

Jag urskuldar mig inte: jag är trolös. Och det har inte bara att göra med att Hitler har förverkat alla anspråk på trohet. Något sådant existerar inte gentemot ett monster. Jag frågar mig ibland om det inte finns en oförklarlig instinkt inom mig som alltid, vare sig jag vill det eller ej, låter tendensen i tiden få makt över mig. Som om den förhärskande strömningen drev mig hit eller dit. Min känsla av skuld i Umeå var säkerligen fullständigt uppriktig.

Till toppen

 

FYRA ÅR AV KAMP

4 år av kamp Bokbål förlag

”En ny underbar framtid öppnar sig för det litterära Sverige under vår kära förläggares ledning. När har det i världshistorien förekommit en sådan revolution? Outsäglig är tacksamheten från alla håll. Hur skall vi kunna tolka denna tacksamhet? Hur skall vi kunna säga vad som uppfyller oss? Hur skall vi finna ord för våra stordåd? Har någonsin en tro varit så stark som tron på vår mission? Ur vanmakten skapade vi någonting nytt.”

 

4 år av kamp Bokbål förlag

”Vi kommer att nå målet först då vi är tillräckligt modiga att skrattande förstöra och lägga i ruiner det som en gång var heligt, såsom tradition, uppfostran, vänskap och vördnad.”

 

Daniel läser Bokbål förlag

”Förlagets verksamhet är en kylig verksamhetslära av den skarpaste vetenskapliga insikt och tankemässiga prägling.”

 

Bokbål förlag

”Vi står mitt uppe i det väldigaste historiska skeendet i vårt förlags historia; vi står inför en meningsfull och varaktig nyordning av verksamheten, ja av hela världen.”

 

4år av kamp Bokbål förlag

”Ge oss fyra år, och döm oss sedan!”

 

Bokbål förlag

”Vi är dödsfiender till den falska blygsamhet som säger att vi måste iaktta en viss återhållsamhet, inte alltid hålla oss i förgrunden, inte alltid tala om oss själva och överbjuda allting, utan vara blygsamma och inte väcka obehaglig uppmärksamhet, då skulle vi bli mer omtyckta och de andra skulle inte se snett på oss. Jag säger tvärtom: Vi skall föra fram våra böcker till främsta ledet. Det gör detsamma om vi blir älskade eller inte, bara vi blir respekterade. Det gör detsamma om vi blir hatade eller inte, bara vi blir fruktade.”

Till toppen

 

"BOKBÅL BAR"

Vissa inser alltför snart av produktionen av poesi och andra vackra värden förmår förändra föga. Då kan man istället ägna sig åt exempelvis kamel- eller vapenhandel. Måhända är ordets makt inte så förbannat stor, måhända är spriten en av förbannat få så kallade eviga värden. I enlighet med det ovan sagda faller det sig helt naturligt att det förfördelade förlaget Bokbål gav sig in i restaurangbranschen. Istället för offervillig folkbildning – fettleverbildning. För folket, för Sverige i tiden.

Bokbål förlag

BOKBÅL FÖRLAG. Undergångens logik.

 

Bokbål förlag

BOKBÅL FÖRLAG. Produktion av övertygelse.

 

Bokbål förlag

BOKBÅL FÖRLAG. Litterär effekt och olika former av nihilism.

 

Isak, Lili von Wallenstein Bokbål förlag

BOKBÅL FÖRLAG. Position, disposition och ställningstagande.

 

Bokbål förlag

BOKBÅL FÖRLAG. Trolös nedmontering av fiktionen.

Till toppen

 

 

BOKBÅL PÅ BISKOPS-ARNÖ

Bokbål förlag fick för sig att åka till Biskops-Arnö: För att delta i skrivarskolans jubileum, för att ta del av allt vad natur och kultur har att erbjuda, för att sprida  förlagsfirmans sedeslösa kuriositeter etc. osv. Högtidsdagen inleddes med försäljar- och förläggarmässig pliktnit, med uppsåtliga försök att älska litteraturen för litteraturens egen skull etc. osv. – men det hela skulle mycket snart komma att urarta å det grövre. Desorienterade barn av alla dagar: Erst kommst das Fressen, dann kommt der Moral.

Bokbål förlag

 

Isak Hall Bokbål förlag

 

Bokbål förlag

 

Maggan Bokbål förlag

Till toppen

 

TEXTIVAL 2008

Isak Hall Bokbål förlag

Willkommen in Göteborg!

 

Bokbål förlag

House of Win-Win där Textival 2008 förrättades.

 

Lili von Wallenstein Bokbål förlag

Texttörstande åskådarskara på de symboliska tillgångarnas marknad.

 

Bokbål förlag

Att vid en viss tidpunkt införa en ny producent, en ny produkt och ett nytt smaksystem på marknaden är att låta alla andra producenter, produkter och hierarkiska system som rör smaken glida mot det förflutna beroende på deras grad av legitimitet. 

Fångad Bokbål förlag

De konsekrerade författarna som dominerar i produktionsfältet tenderar alltså att successivt etablera sig på marknaden, och de blir mer och mer läsbara och accepterade allteftersom publiken, efter en mer eller mindre lång utveckling, lär känna dem och blir förtrogen med deras verk. 

 

Förläggare Bokbål förlag

Vi är lyxarbetare. Och ingen är tillräckligt rik för att kunna betala oss. Om man vill tjäna pengar på sin penna bör man ägna sig åt journalistik, följetonger eller s.k. bloggar. På Roundell in extenso tjänade jag… 670 kr, som JAG BETALADE FÖR, och jag kommer inte att tjäna ett vitten till på den boken. För närvarande kan jag betala mina pappersark men inte de inköp, resor och böcker som mitt arbete kräver. Och i grund och botten finner jag detta vara i sin ordning (eller låtsas som om det vore det), för jag kan inte se något samband mellan en hundralapp och en idé. Man måste älska Konsten för Konstens egen skull – annars är vilket obetydligt arbete som helst mer värt

 

Isak Hall Bokbål förlag

Illusionen och illusio: Assistent på konferens.

Till toppen

 

TEXMÄSSAN 2008

Isak Hall Bokbål förlag

MÄSTAREN bortom inlärda beräkningar och med tiden glömda handgrepp står där medveten för höll han rodret när denna katastrof närmade sig hans fötter från horisontens obrutna linje.

(Stéphane Mallarmé, ”Ett tärningskast”)

Bokbål förlag

Med dikter du endast önskar söva

och lura missbrukare på alla egna ord,

men jag, jag vill hellre dina amsagor röva

än undfå flisor från ditt förljugna bord.

Bort du! Bort från vår upplysta kula!

Sök ej lindra min påstådda nöd.

ty jag fördömer var litterär smula

som kastas till mig från din tankes överflöd.

 

(”Amnesti! Absent!” i Ulf Roundell, Roundell in extenso)

 

Bokbål förlag

Jag har pressat läpparna samman kring hungern och släckt törsten med min vilja. Jag har vandrat genom tidens lyckta portar för att nå tillbaka hit. I grund och botten är denna sysselsättning större än fantasin kan göra sig en föreställning om, den går utanpå allting. Men dess grundval är ensamheten och meningslösheten.

 (Isak S. Hall, Det nappar i Karsbäcken)

Lili von Wallenstein Bokbål förlag

Nya program, nya estetiska upptäckter, nya entusiasmer och antipatier korsa luften med jämna mellanskof, partitidskrifter ges ut, vältaliga höfdingar och ledare inta sin plats framför fronten, föråldrade positioner stormas och berömda mästare afslöjas och slaktas. Det hela är ett roande och merändels oskyldigt spektakel, som ofta inte för de ringaste följder med sig. En gång emellanåt händer det dock att bland dessa krigiska litteraturpolitici finnas sådana som sätta märke efter sig.

(Fredrik Böök, ”Nya diktarskolor” i F.T. Marinetti, Det futuristiska manifestet)

 

Bokbål förlag

Den förment goda litteraturen identifieras genom dess komplexa funktioner. Det yttersta argumentet lyder som följer: Litteraturen skall syssla med något som betecknas ”det mänskliga”, dvs. individernas komplexitet, emotioner och relationer. Det är dessvärre enbart fåfängt att begära att litteraturen skall söka gestalta det påstått mänskliga – det låter sig helt enkelt inte och aldrig göras. Litteraturen kan aldrig bli förmer än ett antydandets transponering av former och viskande tonlägen av den mänskliga rösten eller tanken.

Yta kan aldrig bli förmer än blott yta. Vad som återstår: Auditoriets förmåga att själv alstra (en för alltid egocentrisk) mening.

(Lili von Wallenstein, ”Sexualitetens och skriftens sakrilegium”

i Isak S. Hall, Sexual behavior in the darkest ages)

 

Isak Hall Bokbål förlag

Sökande efter guds öga har jag bara sett en ögonhåla

Vidsträckt, svart och utan botten; varifrån natten som där bor

Strålar över jorden och tätnar alltjämt;

 

En egendomlig regnbåge omringar denna mörka brunn,

Tröskel till det gamla kaos varav intet är skuggan,

Vindling som uppslukar världar och dagar!

(Gérard de Nerval, ”Kristus vid oljeträden” i Chimärer)

Bokbål förlag

Det måste helt enkelt finnas en väg ut ur denna galenskap. Med en känsla av egenrättfärdig indignation insåg jag att Allah, ironiskt nog, var på min sida.

(Barbara Mc Gould, Fångad)

 

Textmässan Bokbål förlag

Litteraturen har hittills dyrkat den tankfulla orörligheten, extasen och sömnen. Vi vilja väcka till lif och besjunga den angripande rörelsen, den feberaktiga sömnlösheten, gymnastik och våldsamma språng, örfilen och knytnäfsslaget.

(F.T. Marinetti, Det futuristiska manifestet eller ”Futurismen.” Den nyaste litterära skolan.)

 

Bokbål förlag

En svårighet med att analysera system genom att studera systemets kontaktyta gentemot andra system är oklarheten i det studerade systemets egentliga funktion. Vad är syftet med det skapade systemet? Man skulle kunna diskutera i termer av en ”syfteshierarki”. Om detta är det yttersta syftet får man kanske också acceptera att man till priset av detta får ta en del negativa konsekvenser i form av exempelvis långa transporttider! Detta hindrar oss dock inte från att ha en del synpunkter!

(Nordin & Westergren, En nordisk postkrönika)

 

Till en början tycktes allt gå bra, men snart vände sig bladet och jag råkade i polisens händer igen. Ty jag kunde numera inte sköta glaset med måtta och passade därför inte mina dagar på besiktningsbyrån.

(Anna Johansson, Den undre världen)

 

Isak Tina Bokbål förlag

Den vilda kampen ökar lusten jag skall skörda,

vad fröjd att bära en gudomlig, naken börda

som fåfängt slingrar sig i mina armar medan

jag dricker kroppens fasa med min mun och sedan

likt blixten löper från den motspänstigas vrister

till hjärtat på den andra, som nu genast mister

sin oskuld, gråtande men väl av lycka blott.

(Stéphane Mallarmé, ”En fauns eftermiddag”)

 

Bokbål förlag

Under tiden försökte en anförare tala affärer. 

Till toppen

 

 

LITTFEST, UMEÅ 2008

Bokbål förlag

Exteriör: Folkets Hus i vilket årets LittFest  gick av stapeln.

 

Bokbål förlag

Läsfåtöljen vilken ytterligt snabbt omringades av presumtiva konsumenter…

 

Läsfåtölj Bokbål förlag

: …och här skönjes den nöjde kund som ropade in fåtöljen!

 

Lili von Wallenstein Bokbål förlag

Middag med potentiella kunder. Den högborna förläggaren Lili von Wallenstein.

 

Littfest Bokbål förlag

Interiör: Redobogna säljare. 

 

Bokbål förlag

 

Maggan Bokbål förlag

Bokbål förlags återförsäljare Magdalena Nordin ställdes inför det svåraste av intelligens- och ideologitest.

Till toppen

 

DET NAPPAR I KARSBÄCKEN 2008

Karsbäcken Bokbål förlag

Magdalena och Andreas avnjuter en för tillfället infångad havsöring, det svartaste av svartkaffe och en allmän känsla av god bokbålsanda.

 

Karsbäcken Bokbål förlag

Studie av handen som fällde havsöringen.

 

Bokbål förlag

I sedvanlig god ordning hölls tal. Denna gång avhandlades fiskets filosofi.

 

Fest Bokbål förlag

En förväntansfull, lystet fiskande kundkrets.

 

Fiske Bokbål förlag

På väg mot morgonväktens fiskafänge.

 

Bokbål förlag

Isak (filosof, fiskare, författare), Lili (fiskeengagerad förläggare) och Robert (sutenör).

Till toppen

 

 

INGEN BOK ÄR ILLEGAL

Bokbål förlag

En studie i vansinne och vankelmod: en utbränd bokbålsförläggare och Robert Vallmark, illustratör.

 

Bokbål security Bokbål förlag

Bokbål security. 

 

Bokbål förlag

Bokbål förlag

Bokbål förlags anställda hyllade sin arbetsgivare genom överlämnandet av diverse didaktisk lektyr…

 

Bokbål förlag

…till åskådarmassans jubel, lovord och lyckönskningar.

 

Bokbål förlag

 

Postkrönika Bokbål förlag

En nordisk postkrönika; powerpoint-presentation.

 

Bokbål förlag

Under kvällen hölls tal och föredrag…

 

Bokbål förlag

…till åskådarmassans jubel, lovord och lyckönskningar.

Till toppen

 

DEN STORA BOKBÅLSEXPEDITIONEN 2:
BOKBÅL I ITALIEN

T-shirt Bokbål förlag

God bokbålsanda förmedlades i Italien.

 

-shirt Bokbål förlag

Alternativ användningsinnovation.

 

T-shirt Bokbål förlag

Tack till Thomas Auran. 

Till toppen

 

 

DEN STORA BOKBÅLSEXPEDITIONEN - AVDELNING 1

Isak Hall Bokbål förlag

Isak Soliman Hall, vetenskapsman och entreprenör. I bakgrunden det sjunkande skeppet.

 

Bokbål förlag

Fotografiskt förarbete av Per-Olof Stenborg, infört i Expressen 2007-04-28.

 

Bokbål förlag

Bidrag till en semiologisk studie.

Till toppen

 

 

TEXTMÄSSAN 2007

textmässan Bokbål förlag

textmässan Bokbål förlag

Bokbål, konkurrenter och en milt intresserad publik.

 

textmässan Bokbål förlag

Emellanåt var representanterna för Bokbål förlag nära att ge upp allt vad som kan benämnas hopp.

 

Bokbål förlag

”Jag stannade till framför förlaget Bokbåls bord och kunde konstatera att det faktiskt finns ett sånt förlag och att de titlar de bjuder ut på sin hemsida också finns. Jag har undrat i några månader och är mycket glad att de existerar. Mer bråk i och om litteraturen är bra för den.”

Jonas Thente, DN

 

Bokbål förlag

Ett urval av Bokbål förlags utgivning.

 

Guido textmässan Bokbål förlag

Guido Zeccola.

 

textmässan Bokbål förlag

Textmässan Bokbål förlag

Förslagna förlagsanhängare.

 

Lili von Wallenstein Bokbål förlag

Lili von Wallenstein och Eric Persson. Lili är förläggare och Eric arrangerade 2007 års fina textmässa .

Till toppen

 

 

LITTFEST UMEÅ 2007

Littfest Bokbål förlag

Glad publik på LittFest, Norrlandsoperan i Umeå.

 

Littfest Bokbål förlag

 

Bokbål förlag

 Förhoppningsfulla försäljare.

 

Lili von Wallenstein Bokbål förlag

Lili von Wallenstein intar affärslunch på Mias Grill.

 

Bokbål förlag

Norrlandsoperan, exteriör.

Till toppen

 

 

ROUNDELL

Fest Bokbål förlag

Dörrvakten Milos och optimistiska roundellsympatisörer.

 

uppläsning Bokbål förlag

Isak, Magdalena och Karl läser ur Roundells efterlämnade alster.

 

Bokbål förlag

Till toppen

 

SEXUAL BEHAVIOR

Isak S Hall Bokbål förlag

Författaren och folklivsforskaren Isak S. Hall.

 

Magdalena Nordin Bokbål förlag

Magdalena Nordin, försäljningsansvarig.

 

Lili von Wallenstein Bokbål förlag

Förläggare von Wallenstein talar till ett entusiastiskt auditorium.

 

Fest Bokbål förlag

Till toppen

 

 

FÅNGAD

Barbara Mc Gould Bokbål förlag

 

Barbara Mc Gould Bokbål förlag

Barbara Mc Gould läser ur Fångad.
Förläggare Lili von Wallenstein i bakgrunden.

 

Fångad Bokbål förlag

 

Fångad Bokbål förlag

 

Korv Bokbål förlag

Till toppen

 

 

JAG VILLE BARA ATT DU SKULLE FÅ VETA

Magdalena Nordin Bokbål förlag

Det hände sig i fornstora dagar (när barnet ännu var barn och mannen ännu var man) att två ungdomar bestämde sig för att nedpränta vad deras hjärtan talte. Magdalena Johansson-Waara var en av dem.

 

Isak Hall Bokbål förlag

Boken hette Jag ville bara att du skulle få veta – två unga författare korresponderar med tillvaron. Den kom att fungera som fundament för Bokbål förlags kommande utgivning. Här talar bokens andre författare, Ismael S. Olofsson.

 

Bokbål förlag

Redan vid detta tidiga tillfälle i förlagets historia rönte både bok och medarbetare stor uppskattning – och, måhända, ett ynka uns ”jalusi”.

 

Bokbål förlag

I begynnelsen var vi unga. I begynnelsen var vi vackra. Termen ”depraverad” var ännu okänd. Vi visste att vi i sinom tid skulle komma att omformulera och omvälva den moderna litteraturhistorien.

 

Isak Maggan Bokbål förlag

Det litterära kompanjonskapet kännetecknades redan inledningsvis av valfrändskap.

 

Berömmelse Bokbål förlag

Ännu överöstes vi av rosor, myrra och lovord. Framtidens klor var oss ännu obekanta.

 

Till toppen

 

 

 

 

 

Textmässan 2013

Norén versus Wallenstein

Littfest 2013. Debatt Derby och Kulturkamp.

Black Friday i samarbete med Rönnells.

Premiärfest Hemliga trädgården

Antikvariatisk bokmässa, Fredsgatan.

Textmässan 2012

Littfest, Umeå 2012

Intervju Lili von Wallenstein

Krig och fred: Kulturkamp och releasefest

Bokbål, OEI, Index

Littfest 2011

Textmässan 2011

Bokbål in extenso

Ett djävla liv, Releasefest

Bokmässan 2010

Bokbål förlag på Kalmar konstmuseum

Sweden in the time

Textmässan 2010

Fest Rött blod vit fårost

Littfest, Umeå 2010

Textival, Göteborg 2010

Esthätik und logistik

Debutantfest 2009

Bokmässan, Göteborg 2009

Huvudets container, Fylkingen

Bokbål hos Hedengrens

Esthätik und Logistik

Sent items-fest

Textmässan 2009

Dan Park Sieg

Littfest Umeå 2009

Fyra år av kamp

Bokål bar

Biskop-Arnö

Textival 2008

Textmässan 2008

Littfest Umeå 2008

Det nappar i Karsbäcken

Ingen bok är illegal

Bokbålsexpedition 2

Bokbålsexpedition 1

Textmässan 2007

Littfest Umeå 2007

Realesefest Roundell

Sexual behavior

Fångad

Jag ville bara att du skulle få veta