Utgivning I Vederhäftiga I Programförklaring I Porträttgalleri

Marknadsföring I Under tillverkning I Kontakt Länkar I Start

   

 

 

Dan Park:
SIEG

Dan Park Sieg Bokbål förlag

Grafisk form: Magdalena Nordin

Omslagsdesign: Jacob R. Eltih
Fotograf: Jonas Eriksson
Faktagranskning: Kim Butz
Förord: Lili von Wallenstein

Förord: Lili von Wallenstein

Tryck: Isak Hall & Söner, Stockholm 2009.

Bokbål förlag, Stockholm 2009.

ISBN 978-91-975985-8-3

Ca 250 s.

195 kr

Kära kamrater!
Kära nihilister och anti-fascister!
Kära bokbålsbeundrare och bokbålsbelackare!
Först och främst vill Bokbål förlag genom mig, det vill säga Lili von Wallenstein, hälsa er alla varmt välkomna till denna enkla tillställning som vi alltså håller för Dan Parks, Magdalena Nordins och Bokbåls nya bok Sieg.
Anledningen till att jag överhuvudtaget öppnar käften här ikväll, är att jag önskar säga några smärre ord om denna bok och om Dan Parks verksamhet.
Således: Först några inledande ord om Dan Park, idag verksam och hemmahörande i Malmö. Park har sedan 1990-talets inledande år skapat satiriska affischer i A4-format. Dessa affischer har klistrats upp på diverse platser (främst diverse elskåp) i Parks diverse uppehållsorter (Umeå, Östersund, Tidaholm och Karlstad, för att nämna några). De allt som oftast repulsiva plakaten har lett till ett otal polisiära anmälningar och ingripanden mot Park; brottsrubriceringarna har bland annat lytt ”varumärkesintrång”, ”hets mot folkgrupp” och – naturligtvis – ”olaga affischering”. Han fälldes enbart för det sistnämnda.
Park innehade även huvudrollen i ett prejudicerande fall, som implicit har med hans affischkonst att göra: Park dömdes 1998 i Umeå tingsrätt för att ha gått klädd i en hakkorsprydd jacka. Det var första gången svensk domstol fastställde att dylikt är hets mot folkgrupp. Fallets ironi eller satiriska sedelära ligger i det faktum att Park alls inte sympatiserar med nazismen; han menar själv att han inte verkar efter någon specifik politisk agenda. Nazismens livskraft har dock och som bekant en mystisk, kvasireligiös karaktär. Och: i sin egenskap av kraftfull myt har den en estetisk utstrålning som förmår fängsla också dem som avvisar den. Nazismen attraherar som skräckbild, som det absolut negativa. Samma sak kan sägas om flertalet av de symboler, gestalter och händelser som uppvisas i Parks affischer. De representerar allt vad som kan betecknas vedervärdigt och vämjeligt; de är de lägsta och grövsta exemplen på mänsklighetens immanenta ondska. Skrattar vi – eller blir vi förbannade – på grund av affischerna eller på grund av hurudan den så kallade verkligheten ter sig? Kanske kan Parks konceptuella verksamhet bäst beskrivas som en del av den kraft vars lott är att vilja gott – men som likafullt gör ont. Jag tror att alla försök till förklaring avslutas här och nu, och ber istället att få hänvisa till boken i fråga och till det förord som inleder den.
Slutligen: Varför ger ett kvalitetsförlag som Bokbål ut en bok som denna? Önskar vi blott och bart provocera? Är vi dumma? Är vi debila? Nej, nej och åter nej, vill jag hävda och betona. Denna bok vill varken vara en vanhelgande eller en ställningstagande sådan. Den vill endast vara ett försök att berätta om en generation som deformerades av ironin; en generation som alltför väl vet att ironi inte är frågan om att säga en sak och mena en annan, utan att säga en sak och mena en annan och samtidigt mena den första.
Tack!

(Ur Lili von Wallensteins tal vid releasefesten för Dan Park. För mer information, se boken i fråga.)

 

 

Den fjärde april 2014 dömdes Dan Park till tre månaders fängelse för tre fall av hets mot folkgrupp och ett fall av förtal vid Malmö tingsrätt. 2009 gav Bokbål förlag ut Sieg, en bok bestående av 250 av Parks bilder. Med anledning av detta vill vi säga följande:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=5833967

http://www.magdalenanordin.se/blog/?p=11570