Utgivning I Vederhäftiga I Programförklaring I Porträttgalleri

Marknadsföring I Under tillverkning I Kontakt Länkar I Start

   

 

 

Lili von Wallenstein: HELVETESHUNDARNA

Omslag och inlaga: Heinz Hellström
Bokbål förlag, Stockholm 2013
ISBN 978-91-86385-20-0
40 s.
80 kr.

 

 


 

Vi kan inte slå oss till ro bara för att vi bevisat att brott har begåtts och att det var vissa personer som begick dem. Att döda, lemlästa och tortera är kriminellt enligt alla moderna lagtexter. De svarande här dödade inte i vredesmod, ej heller för att berika sig. En del av dem må vara sadister som dödade och torterade för sitt höga nöjes skull, men alla är inte perversa personer. Det är inte fråga om några obildade människor. De flesta av dem är utbildade läkare och några är framstående vetenskapsmän. Men dessa svarande, av vilka alla är förmögna att fullt och fast begripa innebörden av sina handlingar, och i de flesta fall var ovanligt kvalificerade att bilda sig en moralisk och yrkesmässig uppfattning i frågan, är ansvariga för mord i stor skala och outsägligt grym tortyr.

Det är vår djupa skyldighet inför världens alla folk att visa varför och hur detta har gått till. Det åligger oss att klart och tydligt skildra de idéer och motiv som förmådde dessa svarande att behandla sina medmänniskor sämre än djur.

(Telford Taylor, rådgivare vid Nürnbergprocessen)

 

”På djupet av alla dessa förnäma raser kan man inte ta miste på rovdjuret, den praktfulla, efter byte och seger lystet kringströvande blonda besten; detta dolda djup behöver tid efter annan urladdning, djuret måste åter ut, måste åter tillbaka till vildmarken…”

(Friedrich Nietzsche)

 

Helveteshundarna handlar om läkaren Sigmund Rascher. Denne var verksam i koncentrationslägret Dachau, där han utförde diverse naturvidriga experiment på människor. 1941 gifte sig Rascher med schlagersångerskan Karoline ”Nini” Diehl. Paret hade träffats genom den gemensamma vännen Heinrich Himmler.

1945 beordrade nämnde Himmler att paret skulle gripas. Det gjorde de också, anklagade för mord, barnarov och förfalskning av diverse vetenskapliga rapporter. De övergrepp och mord läkaren gjort sig skyldig i Dachaus obduktionssalar och laboratorier ansågs vid denna tidpunkt inte utgöra något brott.

Sigmund Rascher avrättades i Dachau 26 april 1945, tre dagar innan lägret intogs av de allierade. Efter krigets slut ställdes i Nürnberg ett otal SS-läkare inför rätta vid den så kallade läkarrättegången. Trots Raschers absoluta frånvaro förekom hans namn flitigt i förhandlingarna. Det fastslogs att han och flertalet av hans kollegors medicinska experiment inte enbart var av uppenbart brottslig karaktär utan även vetenskapligt meningslösa. Helveteshundarna handlar om dessa experiment och om människor ohjälpligt förstörda av civilisationen.