Utgivning I Vederhäftiga I Programförklaring I Porträttgalleri

Marknadsföring I Under tillverkning I Kontakt Länkar I Start

   

 

 

Oscar Guermouche:
SENT ITEMS

Sent items Bokbål förlag

Oscar Guermouche: Sent items

Efterord: Magnus Bärtås

Omslag och inlagans form: Lili von Wallenstein

Tryck: Isak Hall & Söner, Stockholm 2009

Bokbål förlag, Stockholm 2009

ISBN 978-91-977202-3-6

123 s.

150 kr.

Oscar Guermouche [foto © Bokbål förlag 2009]

 

 

 

SENT ITEMS består av ett regelbaserat urval av de e-brev som Oscar Guermouche skickade under sina första tre år som student vid Institutionen för konst på Konstfack. Breven står att läsa i kronologisk ordning och i sin ursprungliga form (bortsett från att adresser såväl som telefonnummer censurerats).
SENT ITEMS är dock mer än blott och bart en dokumentsamling. Den kan läsas som en ready-made-roman i vilken tillvarons och konstens futiliteter, väsentligheter, vardagligheter och katastrofer framställs. Den kan läsas som en existentiell biografi i vilken författarjaget söker ett språk som inte lider av det invanda och tillvanda.
Genom att överta och iscensätta sociala regelverk analyserar Oscar Guermouche (f. 1977) olika identiteters beteende- och språkmönster. Han baserar allt sitt konstnärliga arbete på skilda former av text.

”Man märker ibland ett temperament i dessa texter, men förundras också över karaktären av levande instans som konststudenten framträder som. Man undrar: var detta planen? Skrevs alla dessa e-postmeddelanden för ett framtida verk – det verk du håller i handen? Fanns det distanserande elementet redan där? Blicken utifrån, den som ömsom belyser, representerar och parodierar en viss ton och en viss språklighet i ett visst system. Den som också har makten att skapa historia, om än marginell.”
Ur Magnus Bärtås efterord

 

Sent items Bokbål förlag

 

Sent items Bokbål förlag

 

 

Sent items Bokbål förlag

 

 

Sent items Bokbål förlag

Till toppen