Utgivning I Vederhäftiga I Programförklaring I Porträttgalleri

Marknadsföring I Under tillverkning I Kontakt Länkar I Start

   

 

TARNSCHRIFTEN/KAMOUFLAGESKRIFTER

Bokbål förlag Tarnschriften/ Kamouflageskrifter

 

Bokbål förlag i kollaboration med Arbetarrörelsens
arkiv och bibliotek, Stockholm 2010


Efterskriften ”Häftets egentliga ärende”: Kalle Laajala
Efterskriften ”Bländverk och motverk”: Lili von Wallenstein
Tryck: Hall & Söner, Stockholm 2010
ISBN 978-91-86385-02-6
Skrifterna levereras i ett diskret men praktfullt emballage.
Kartongen är screentryckt och numrerad 1-300.
300 kr.

 

 

 

 

Förpackningen innehåller: 6 st. Tarnschriften = kamouflageskrifter

• 1 st. Die Dolomiten (faksimil)

• 1 st. Drei Kaiserjäger (faksimil)

• 1 st. Zirkus Knie (faksimil)

• 1 st. Pflegen Sie Ihr Haar? (faksimil)

• 1 st. Wie unsere Kakteen richtig gepflegt werden müssen (faksimil)

• 1 st. Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung (efterskrifter)

Bokbål förlag

Tarnschriften = kamouflageskrifter
I nazismens Tyskland var kamouflerade skrifter det mest effektiva sättet att sprida svartlistade, regimkritiska texter. Dessa förklädda trycksaker kunde enligt omslagen utlova information om symaskiner, rakning eller hårvård. De kunde ta formen av turistbroschyrer, kokböcker eller kiosklitteratur. Men: omslag och utanverk motsvarade på intet vis innehållet.
Bokbål förlag har härmed den sanna glädjen att i samarbete med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek återskapa och publicera ett antal kamouflageskrifter. Dessa dokument vittnar om hur nazismens bländverk tvingade fram motverk av förbluffande och förledande natur.

Oläsbarheten hos denna
värld. Allt dubbelt.
(Paul Celan)

Världen är föreställning.
(Arthur Schopenhauer)

Allt är falskt! Allt är tillåtet!
(Friedrich Nietzsche)

”Vi skriver 1933. Efter att nazisterna tagit makten förstördes eller beslagtogs  oppositionella tryckerier; motstridiga förläggare, tillverkare och läsare terroriserades. Samma år utfärdades 9000 polisanmälningar angående ’förräderi mot tyska folket, högförrädisk verksamhet, angrepp mot den upphöjda nationens regering’ etcetera, vilket alltså var den dom en olycklig oliktyckande kunde vänta sig.
Ett av Tredje Rikets fundament var bedrägerier och bländverk. Det kan således tyckas konsekvent att (det dessvärre ringa och föga organiserade) motståndet stundom nyttjade illusionen för att försöka underminera det nazistiska väldet.
Ett av de mer fyndiga och vackra exemplen på motståndshandlingar är så kallade Tarnschriften (vackra – om man för ögonblicket bortser från de umbäranden och den död som med största sannolikhet ligger bakom en stor andel av skrifterna). Tarnschriften är alltså kamouflageskrifter eller förklädda skrifter – det vill säga regimkritiska, förbjudna texter vilka försågs med en oförarglig titel och ett lika oförargligt omslag samt falska eller fingerade uppgifter om författare, förläggare, tryckeri, tryckort, tryckår och så vidare.”
(Ur Lili von Wallensteins efterskrift ”Bländverk och motverk”)

”Verksamhet mot regimen fick ske illegalt. Informationen och agitationen bedrevs på olika sätt, bland annat trycktes tidningar och flygblad i miniformat och på mycket tunt papper för att lättare kunna spridas. På Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek finns sådant material, till exempel Informationsbrief och Sievers-Korrespondenz (SIKO). En mycket speciell form var de kamouflerade skrifterna. De trycktes i angränsande länder och smugglades därefter in till Tyskland. För att försvåra för Gestapo och angivare såg man till att klä innehållet i oförargliga eller rentav ’politiskt korrekta’ omslag och förpackningar med fingerade uppgifter. Kreativiteten var stor och man kan se många varianter: klassiker i folkskoleupplagor, turistbroschyrer, kokböcker, kiosklitteratur, instruktionsböcker i rakning, eller livsmedelsförpackningar. De som handskades med detta illegala material riskerade dödsstraff och det stora och farliga grovjobbet, själva spridandet, gjordes av tusentals, kanske tiotusentals motståndsmänniskor av skiftande politisk hemvist.”
(Ur Kalle Laajalas efterskrift ”Häftets egentliga ärende”)

”Vi skriver 2010 och som en – något sen – motståndshandling har Bokbål förlag härmed den sanna glädjen att i samarbete med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek ge ut sex kamouflageskrifter.
Den tunna skriften ’Drei Kaiserjäger’ mit Grit Haid, Erna Marena, Heinz Saffner. Der volkstümliche Grosstonfilm von Vaterlandsliebe, Ritterlichkeit und Freundestreue tillverkades 1934. Den egentliga texten handlar vare sig om film, fosterlandskärlek eller ridderlighet utan är en skrivelse ’Gegen die Politik der Deutschen Arbeitsfront’. Skriften utgavs av ’Oppositionsgruppen in der ’Deutschen Arbeitsfront’ von Siemens und der Berliner Verkehrsgesellschaft’.
Även Pflegen Sie Ihr Haar? framställdes 1934 och innehåller Wenzel Jakschs ’Frührot über Deutschland’, Ludwig Neureithers ’Staat und Revolution’, S.A. Hausers ’Organisation der revolutionären Massenbewegung’, Willi Müllers ’Gegen Argumente des Konservativismus’, Ottokar Puls ’Klassenbewusstsein und ’Avantgarde’’ och Max Klingers ’Unbelehrbar’.
Wie unsere Kakteen richtig geplegt werden müssen. Lass Blumen sprechen! Kakteen nicht vergessen! bär tillverkningsåret 1935 och inrymmer texterna ’Der neue Weg zum gemeinsamen Kampf aller Werktätigen für den Stürz der Hitler-Diktatur’ (vilket var ett uttalande från Brysselkonferensen i oktober 1935) och ’Manifest der Brüsseler Parteikonferenz der KP Deutschlands. An das werktätige deutsche Volk!’.
Zirkus Knie zeigt seine Weltschau in unserer Stadt förfärdigades också den år 1935. Den presenterar blasfemiska och bedårande fotomontage av herrar Hitler, Mussolini och Ley i manegen.
Foldern Dolomiten (Die Dolomiten das Paradies des Alpinismus, der Hochgebirgskuren, des Sommer- und Winter-Sports) författades 1938 och är signerad Heinrich Mann, ’I. A.: des Aktionsausschusses deutscher Oppositioneller’.
För de glömda, döda och oftast namnlösa individer som stod bakom originalskrifterna (trots allt kan man tala om original i detta sammanhang) innebar utgivningen långt mycket mer än vad det gör för oss i skrivande stund. Tillverkarna av de skrifter du nu håller i din hand hotas inte av dödsstraff eller evärdliga år i koncentrationsläger för detta dåd. Sådan var dock realiteten för kamouflageskrifternas ursprungliga upphovsmän.
Både Tredje riket och det motstånd som detta fördömda och aldrig glömda rike tvingade fram – såsom exempelvis kamouflageskrifterna – handlade förvisso om världen som vilja och föreställning. Världen är föreställning och världen är förställning. Den skrift som du i detta nu läser påstås enligt omslaget innehålla Schopenhauers Die Welt als Wille und Vorstellung. Nach d. rev. Grisebachschen Text och framställdes 1936. Originaltexten bestod av Joseph Buttingers ’Die Politik der Revolutionären Sozialisten Österreichs. Unsere Plattform’ men har nu ersatts med en efterskrift författad av bibliotekarie Kalle Laajala och med undertecknads text – en text för vilken jag härmed sätter punkt.”
(Ur Lili von Wallensteins efterskrift ”Bländverk och motverk”)

 

 

Recension SVD 5/6 -10 >>

 

Bokbål förlag

 

 

 

Till toppen