Utgivning I Vederhäftiga I Programförklaring I Porträttgalleri

Marknadsföring I Under tillverkning I Kontakt Länkar I Start

   

 

 

Isak S. Hall
DET NAPPAR I KARSBÄCKEN

Karsbäcken Bokbål förlag

Faktagranskning: Lili von Wallenstein

Form: Jacob Leichmaniasis och J.P. Hansen

Tryck och bokbinderi: Nordins industrikomponenter, Botsmark

ISBN 978-91-975985-7-6

110 s.

150 kr

 

 

Isak S Hall Bokbål förlag

MÖTET MED KARSBÄCKEN

blir livsavgörande för läsaren av denna bok. Till sommarens fiskefärder och fria strövtåg leder Isak S. Hall oss som en oförliknelig stigfinnare. Vi får möta den gäckande gammelgäddan och den höga himlen över fåfänglighetens inträde i naturen. Det nappar i Karsbäcken är en härligt sann och levande bok, levande med alla sinnen, vid vissa tillfällen nästan eruptiv. Betecknande för Hall är ju att han placerar människan mitt i naturen, i kamp med den eller vilande i den, men aldrig som högaktningsfull åskådare på betryggande avstånd. I Det nappar i Karsbäcken tillspetsar han den situationen ytterligare, så att glädjen emellanåt växer till jubel, livslusten blir famntag, undran djupnar till skräck

 

Trofe Karsbäcken Bokbål förlag