Utgivning I Vederhäftiga I Programförklaring I Porträttgalleri

Marknadsföring I Under tillverkning I Kontakt Länkar I Start

   

 

 

Kristina Söderström: LÄCKRA SUNDA DAGAR
i samarbete med restaurangbranschen

Läckra sunda dagar Bokbål förlag

Design, grafisk produktion och bildlösningar: Jakob Leichmaniasis
Förord: Kristina Söderström
Texter: Bo Nyström
Fotograf: Pelle Berg
Recept: Vlad Rotluff
Receptkontroll och provlagning: Kim Butz
Projektledning: Hoegberggruppen
Tryck: Isak Hall & Söner, Stockholm 2009

Bokbål förlag, Stockholm 2009.

ISBN 978-91-977202-6-7

195 s.

100 kr.

 

Vem har tid att laga anständig mat när man tillintetgjord kommer hem från kneget?

Då är det lätt att godta något fett, vämjeligt halvfabrikat som middagsmat. För tjugo år sedan vigde den svenska familjen vanligen 55 minuter per dag till matlagning. Idag är motsvarande tid elva minuter. Den dramatiska degenereringen har naturligtvis fått kritiska konsekvenser för den svenska folkhälsan.

Matkvalitet är inte enbart vad som är nyttigt utan naturligtvis också det goda, det verkligt goda. Den enda synpunkt som är relevant vid matmässiga överväganden är denna: Är det till nytta eller skada för vårt folk nu eller i framtiden? Mat ska vara kärlek och njutning. Den förnimmelsen blir ännu starkare om vi kan känna oss trygga med att vi gynnar både oss själva och framtida generationer genom varje tugga vi inmundigar.

Restaurangbranschens nya kokbok är framtidens frälsning för den som inte vet vad som är förnuftigt, rätt och riktigt – men som snabbt behöver få ihop en salongsfähig och sund måltid.

I den här boken gör vi det – helt enkelt – enkelt för dig. Restaurangbranschens coach Kristina Söderström, den välkände kocken Kim Butz och författaren Bo Nyström presenterar 85 förslag på middagar, luncher, desserter, morgon- och mellanmål – och en mängd andra anvisningar.

Du hittar här även direktiv om vad de olika knivarna i köket egentligen ska användas till, vilket förhållningssätt som underlättar arbetet i köket och vilka beståndsdelar ett hedervärt basskafferi bör innehålla.

Med den här boken vill vi visa att det går att göra anständig mat även på kort tid. Om så vårt vapen bara är soppsleven, ska dess genomslagskraft inte vara mindre än andra vapens.

 

kokbok Bokbål förlag Kokbok Bokbål förlag