Utgivning I Vederhäftiga I Programförklaring I Porträttgalleri

Marknadsföring I Under tillverkning I Kontakt Länkar I Start

   

 

 

LANDSKAPSBILDER FRÅN NÄR OCH FJÄRRAN.
LANDS OF MANY DREAMS.

Bokbål förlag

Omslag och inlagans form: Isak Hall
Fotograf: Isak Hall
Förord: Lili von Wallenstein
Tryck: Hall och Söner, Stockholm 2011-10-24
ISBN 978-91-86385-16-3
42x29 cm.
30 s.
400 kr.

 

Staten är en skapelse av naturen, och mannen är ett politiskt djur – av naturen.

(Aristoteles)

 

Vad händer när man kombinerar två lidelser i ett intresse? Jo: härlighet uppstår. Att fotografera ger utlopp för kreativitet, synintryck och teknikintresse. Naturen bringar själen andrum, återhämtning och påfyllning av energi. Att fotografera i naturen är följaktligen en svårslagen upplevelse. I den här boken delar naturfotografen och konstnären Isak Hall med sig av annars svårvunna insikter och utsikter i form av tjugosju färgbilder.

Nej. Låt oss börja om från början. Denna bok handlar inte om fotografi och endast i viss mån om bildsköna landskap. Den handlar inte om frihetslängtan, ty frihet finns inte. Istället handlar Landskap när och fjärran om mänsklighetens domesticerande och destruktion av naturen. Och orsaken till denna stympning av vad vi borde vörda? – Ekonomisk vinning, krass kommers och konsumism, mina vänner. Våra dåd sprider sig likt ett virus. Kvar står förgiftade skyar och ett utarmat men ack hur kultiverat landskap. Javisst: även denna boks material och grundval är skövlad skog, föroreningar samt ett antal människors utslitna ryggar och obetalda arbete.

Låt dig för ett ögonblick finna ro i sidornas smakfulla vyer. Låt dem bibringa dig en falsk, fadd och underbar känsla av frihet, civilisation och människans överhöghet.

Bortom förödande sköna gift- och gasmoln skönjes en sorglig sanning. Vi är inte längre naturens vänner. Vi är inte ens våra egna vänner.

 

Bokbål förlag

Bokbål förlag

Bokbål förlag