Utgivning I Vederhäftiga I Programförklaring I Porträttgalleri

Marknadsföring I Under tillverkning I Kontakt Länkar I Start

   

 

 

Peter Puckéll:
MEIN KAMM

Mein Kamm Bokbål förlag

Peter Puckéll: Mein Kamm

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks und der photomechanischen Wiedergabe, vorbehalten.

Grafisk form: R. Robello

Tryck och bokbinderi: Isak Hall & Söner, Stockholm 2009

ISBN 978-91-977202-4-3

120 s.

150 kr.

 

”För diktaren och den vise är alla
ting vänligt sinnade och välsignade,
alla upplevelser nyttiga, alla dagar heliga,
alla människor gudomliga.”

Så talade Emerson. Så talar inte jag. Min bok vill vara en bok om den fullkomliga och fulländade förtvivlan. Om dagar utan vare sig slut eller ljusning. Om tidens skändliga tand som far fram som ett satans sågverk. Om tillvaron som obevekligen äter upp allt av värde och substans.
Hur ser varje dags historia ut för dig? Betrakta de vanor som den består av: är de produkten av otaliga små fegheter och latheter eller av din tapperhet och ditt uppfinningsrika förnuft? Hur olika de båda fallen än är, så kan det tänkas att människorna berömmer dig lika mycket och att den nytta du gör dem verkligen också är densamma vilket du än väljer.
Vi är alla meningslöshetens foster och offer. Trots tillvarons föränderlighet och hastighet återkommer ständigt samma gamla välbekanta skråpuksansikte, vilket bär tilltalsnamnet ”meningslöshet”. Hans mellannamn är ”tristess”. Efternamn: ”återfall”. Namnet är evigt.
Känner du inte redan lukten av den gudomliga förruttnelsen? Vi har inrättat en värld för oss som vi kan leva i. Men livet i sig självt är inget argument för någonting. Finns det då några som helst argument? Bejaka meningslösheten. Och minns att skaparkraften är den enda sanna vägen till frälsning. Denna bok vill vara en bok om just detta. Varken mer eller mindre.

 

 

Till toppen