Utgivning I Vederhäftiga I Programförklaring I Porträttgalleri

Marknadsföring I Under tillverkning I Kontakt Länkar I Start

   

 

 

Isak S. Hall
SEXUAL BEHAVIOUR IN THE DARKEST AGES

Publiced by agreement with Klopman Agency, Copenhagen Denmark

Omslag Jakob Leichmaniasis

Tryckeri: Nordins Industrikomponenter 2006

ISBN 91-975985-3-4

144 s.  200 kr

 

 

 

Isak S Hall Bokbål förlag

 

 

 

Vid sekelskiftet påbörjade Isak S Hall de efterforskningar som ligger till grund för  SEXUAL BEHAVIOUR IN THE DARKEST AGES.

Hall tillbringade mången timme på stadens bibliotek, han försökte sig på att bo i en isgrotta och han lärde sig att tillverka vapen av flinta - allt för att bättre förstå stenålderns tillstånd. Genom sina undersökningar nådde Hall slutsatsen att neandertal- och cromagnonmänniskan koopererat under den senaste istiden, vilken som bekant inföll för mer än 35.000 år sedan.

Innan Hall började forska och författa på heltid arbetade han med olika  kontorsarbeten samt bedrev antropologiska och konstvetenskapliga studier. Hall bor nu vid Mariatorget (Stockholm) i sällskap av sina fem akvariefiskar och en katt. Han har härförleden påbörjat förstudierna inför ytterligaren en vetenskaplig studie om mänsklighetens lekamliga historia.

 

Isak S Hall har skrivit en minimalistisk, smakfullt sensuell men rationell historia. Han har för avsikt att skriva ytterligare fem förhistoriska undersökningar... Jag ser verkligen fram emot att utforska dessa, liksom jag ser fram emot Halls egen evolution som vetenskapsman.

Karl-Olof Bäckelin i The Rochard Book Review

 

 

 

Till toppen