Utgivning I Vederhäftiga I Programförklaring I Porträttgalleri

Marknadsföring I Under tillverkning I Kontakt Länkar I Start

   

 

 

Ulrich Wulff:
V26 bis V778

Omslag och inlagans form: Lili von Wallenstein

Tryck: Isak Hall & Söner, Stockholm

Die Deutsche Blbliothek, Bokbål förlag, Stockholm 2012

ISBN 978-91-86385-07-1

80 s.

200 kr.

 

 

Ulrich Wulff is a universal painter from Germany, who opens and closes his paintings to the world and vice versa. Thus, he not only works conceptionally focused in his studio, but also propagandises his ideas by organising group shows everywhere, such as "Das Prof. Winkler Stipendium" in Berlin, "Bürokunst für die Mittelschicht" in Munich, and "Ulli und Lucrecias lustige Kunstausstellung mit Party" in Los Angeles.

Wulff runs the publishing house Heckler und Koch in Berlin together with his befriended colleagues André Butzer and Thomas Winkler. The triumvirate also owns the art gallery EUROPEAN FINE ART, in Berlin and Munich (www.efa-gallery.com).

When Wulff felt bored and poetic around Christmas many years ago, he began to write the first V-poems. The concept is simple, yet universal: The "V" is taken as a letter of immense vibrato, pushed forward occasionally by adjoining letters, building up to an "OM"-like sound-concept of ourselves and our environment. The poems are best spoken out loud. Wulff has held performances of these poems, solo and in groups up to 50 people, on various occasions.

The first 24 poems were published by Heckler und Koch in 2005 (Ulrich Wulff: V1 BIS V24).

 

Den tyske konstnären Ulrich Wulff säger sig öppna och stänga sina tavlor för världen, och tvärtom. Han arbetar inte enbart konceptuellt i sin ateljé, utan eklaterar även sina idéer genom att anordna utställningar världen över, exempelvis ”Das Prof. Winkler Stipendium” i Berlin, ”Bürokunst für die Mittelschicht” i München och ”Ulli und Lucrecias lustige Kunstausstellung mit Party” i Los Angeles. Wulff driver därutöver bokförlaget Heckler und Koch i Berlin tillsammans med vännerna och konstnärskollegorna André Butzer och Thomas Winkler. Sagda triumvirat öppnade för några år sedan det framgångsrika galleriet EUROPEAN FINE ART i Berlin och München.

Wulff började skriva sina V-dikter för omkring sex år sedan, då han vid juletid kände sig uttråkad och poetisk. Dikterna följer ett enkelt, men likväl universellt koncept: Wulff låter det intensiva vibratot hos bokstaven ”V” få ytterligt utrymme, vilket skapar en ”OM”-lik eller ”OM”-ljudande känsla i vilken jaget och omvärlden synliggörs. Dikterna lämpar sig bäst för högläsning, och Wulff har, ensam eller i grupp om upp till 50 personer, vid ett flertal tillfällen framfört sin poesi för publik.

De första 24 dikterna publicerades av Heckler und Koch år 2005 (Ulrich Wulff: V1 BIS V24).

 

Ulrich Wulff: Das Sträflingsbild, 200 x 270 cm, olja på duk, 2010 (Tirala Collection, Österrike).

 

Till toppen