Utgivning I Vederhäftiga I Programförklaring I Porträttgalleri

Marknadsföring I Under tillverkning I Kontakt Länkar I Start

   

 

 

Friedrich Nietzsche:
Fallet Wagner. Nietzsche contra Wagner.

 


Utgiven av Gustaf Lindströms förlag, Stockholm 1898.
Översättning:  Albert Eriksson.
Texten till denna Bokbål förlags utgåva är något moderniserad.
Textbearbetning: Lili von Wallenstein.
Omslag och inlagans form: Heinrich Swoboda.
Tryck: Isak Hall & Söner, Stockholm 2013.
Bokbål förlag, Stockholm 2013.
ISBN 978-91-86385-25-5
46 s.
115 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilket är det första och sista krav en filosof ställer på sig själv? Det är detta: att i sig själv besegra sin tid, att försätta sig ”utanför tiden”. Emot vad har han alltså att bestå sin hårdaste strid? Emot det, vari han just är barn av sin tid. Välan! Jag är lika väl som Wagner århundradets barn, det vill säga en dekadent: endast med den skillnad, att jag märkt det och försatt mig i försvarsskick. Filosofen uti mig försvarar sig däremot.

***

Jag framställer denna synpunkt: Wagners konst är sjuk. De problem han framför på scenen – idel hysterikerproblem –, det konvulsiviska i hans temperament, hans överretade sensibilitet, hans smak, som krävde allt skarpare kryddor, hans instabilitet som han förklädde till principer, icke minst sagt valet av hans hjältar och hjältinnor, dessa betraktade såsom fysiologiska typer (– ett sjuklingsgalleri! –): allt detta avger en sjukdomsbild, som icke lämnar rum för något tvivel.

***

Min största livserfarenhet var ett tillfrisknande. Wagner är blott att räkna bland mina sjukdomar.

***

Nietzsches Fallet Wagner skrevs och publicerades 1888. Friedrich Nietzsche kräver knappast någon mer ingående presentation, så heller ej Richard Wagner. Nämnas kan att den förre – filosofen, författaren, filologen – föddes 1844 och gick in i evigheten 1900; den senare kom till världen 1813 och lämnade den 1883. Varför alls nämna dessa intetsägande årtal? Jo, kanske krävdes det en Wagners död för att Nietzsche skulle kunna skriva sina osande pamfletter, i vilka han argumenterar för sitt Wagnerhat. Hat: ja. (Varför hat? Bland mycket annat på grund av Nietzsches olust inför Wagners bombasmer, tomhet och antisemitism.) Men: Nietzsches resonemang pekar mot något annat, någonting motsatt hat, nämligen den allt överbryggande kärleken till musiken, filosofin, konsten, ja, livet. Hans rasande kärlek övervinner och annihilerar ont och gott, och säger det mesta om mänsklighetens problematik – att vi är dömda att slitas mellan natur och kultur, och aldrig lyckas de två förenas fullt ut.
          Fallet Wagner och Nietzsche contra Wagner utgavs i Sverige 1898 av Gustaf Lindströms förlag. I denna Bokbål förlags vördsamma utgåva är texten något moderniserad. Andemeningen, skönheten och raseriet är dock desamma, åren till trots.