Utgivning I Vederhäftiga I Programförklaring I Porträttgalleri

Marknadsföring I Under tillverkning I Kontakt Länkar I Start

 

 

Lili von Wallenstein

Lili von Wallenstein
Förläggare, förlagsredaktör, litterär rådgivare och skriftställare.

lili@bokbal.se

 

Magdalena Nordin
Typograf, bloggare och konstnä
r.
maggan@bokbal.se

 

 

Isak Hall

Isak Hall
Folkbildare, konstnär et cetera.
isak@bokbal.se

 

Johannes Nilsson
Content manager och redaktör.

 

När det gäller broschyrer och andra trycksaker som produceras via reklambyråer så är dom alltid upphandlade via förlagets upphandlingsbyrå. Naturligtvis är det så att det finns många olika byråer som profilerar sig utifrån sina estetiska preferenser, och vad som är en snygg och tilltalande broschyr varierar i ganska stor utsträckning. I detta fall så har vi faktiskt fått många positiva omdömen om Bokbål förlags basbroschyr. Dock är den inte framtagen specifikt för Bokbål förlag 2010 utan är mer en översiktlig information om företaget där förlagsverksamheten naturligtvis är en viktig del.

Värdegrunder bokbål förlag pdf

”Handlingskraft och eftertanke”: uppdrag, vision och värdegrund för Bokbål förlag.pdf [87kb]

 

 

 

VÅRA MEDARBETARE I SVERIGE

 

Bokbål förlag bemanning

Annelie
Reception/Resurs/Bemanning.
TLFN,VXL: 073 8969951

 

JÄMO Bokbål förlag

John G. Lundin
Jämställdhetsombudsman (JÄMO)

 

Bokbål förlag produktion

Jon Ingman-Hall
produktion, fabrikation.

 

Lagret Bokbål förlag

Interiör från Bokbål Förlags packhus. Kent och Janne har varit medarbetare sedan förlagets begynnelse.

 

 

 Bråda dagar på Bokbålskontoret.

 

Till toppen